Pre-shipment kwaliteitscontrole in China

Pre-shipment kwaliteitscontrole in China, een zeer belangrijke stap in de kwaliteitsprocedure wanneer je je producten laat produceren in China. Bij deze methode wordt de kwaliteit van uw product gecontroleerd voordat deze wordt verzonden, maar dat is niet allemaal zo vanzelfsprekend als het lijkt. In deze blog gaan we het hebben over Pre-shipment kwaliteitscontroles en wat hier allemaal bij komt kijken. Tot slot bespreken we hoe JDLsourcing kan helpen met Pre-shipment kwaliteitscontroles in China.

De Pre-shipment kwaliteitscontrole in China

U heeft zojuist uw producten laten produceren in China, maar hoe weet u of de kwaliteit aan uw eisen voldoet? Hier hebben we de pre-shipment kwaliteitscontrole voor. Een pre-shipment kwaliteitscontrole is een belangrijke stap in de kwaliteitsprocedure en is dé methode om de kwaliteit van uw goederen te controleren voordat deze worden verzonden. Een inspectie uitvoeren bij de fabriek voordat de goederen worden opgestuurd zorgt voor een verbeterde grip op de kwaliteit van uw goederen. Deze inspectie wordt uitgevoerd op afgewerkte producten wanneer ten minste 80% van de bestelling is verpakt voor verzending. Steekproefsgewijs worden er producten geselecteerd en geïnspecteerd op defecten. Een voordeel hiervan is dat gevonden fouten nog lokaal bij de fabrikant opgelost kunnen worden.

Acceptance Quality Limit (AQL)

Bij het uitvoeren van een pre-shipment kwaliteitscontrole maken we gebruik van een Acceptance Quality Limit (AQL). Het AQL geeft het maximaal toelaatbare percentage defecte producten per 100 stuks aan op een partij goederen dat voor de steekproef als een acceptabel resultaat beschouwd mag worden. Elk productieproces heeft een foutpercentage. In geen enkele branche kan voor 100% gegarandeerd worden dat de producten tijdens massa productie foutvrij geproduceerd zal worden. AQL is een statistische methode voor de kwaliteitsbepaling.

Hoe werkt de AQL methode?

Bij de AQL-methode zijn er drie verschillende kwaliteitsinspectie levels. Wanneer je je producten laat produceren in China is het meest gebruikelijke level, level ll kwaliteitsinspectie. In de praktijk zijn er 3 soorten fouten te onderscheiden:

(1) Kritieke fouten (critical defects): Wij hanteren een tolerantie van 0% voor kritieke defecten. Dit zijn fouten die totaal onaanvaardbaar worden bevonden. De eindgebruiker zou schade kunnen oplopen bij gebruik van het producten en/of het product is niet conform wetgeving/reglementen.

(2) Grote fouten (major defects): Wij hanteren een tolerantie van 2,5% voor grote gebreken. Dit zijn fouten die meestal niet aanvaardbaar worden geacht. Dit betekent dat maximaal 2.5% van de geproduceerde producten grote fouten mogen hebben.

(3) Kleine fouten (minor defects): Wij hanteren een tolerantie van 4 % voor kleine fouten. Dit zijn aantallen waarbij slechts kleine afwijkingen van de specificaties optreden die de meeste gebruikers niet erg zullen vinden. Dit bekent dat maximaal 4% van de geproduceerde producten kleine fouten mogen hebben.

Pre-shipment kwaliteitscontrole - Blog Tabel 1

Als eerst wordt de totale hoeveelheid van de productie vastgesteld in de eerste kolom ‘de partijomvang’. Bij een partijomvang van 2000 stuks en testniveau II kom je na het kruisen van de waardes op letter K uit. Aan de hand van de vastgestelde letter in tabel 1, kan de grootte van de testhoeveelheid worden afgelezen in tabel 2. Deze testhoeveelheid noemen we ook wel de steekproef.

Pre-shipment kwaliteitscontrole - Blog
Tabel 2

In de volgende stap wordt het maximaal aantal toegestane fouten bepaald. Wij hanteren testniveau II met een waarde van 2,5 %. Als je de horizontale rij van de letter K kruist met de verticale rij van 2.5 komen we uit op <7. Dat betekent dat van de 125 producten die geïnspecteerd moeten worden om valide te zijn, er maximaal 7 grote fouten (major errors) tussen mogen zitten. Bij dit voorbeeld wordt de zending vanaf 8 grote fouten afgewezen. Voor de kleine fouten (minor errors) komen we via 4.0 uit op <10 waarbij maximaal 10 kleine foutjes worden toegestaan. De criteria voor deze grote en kleine fouten worden altijd vooraf in overleg besproken.

De enige manier om een pre-shipment kwaliteitscontrole grondig uit te voeren is door met een lokale partij te werken waar uw producten worden geproduceerd in China. Wij doen dit o.a. met behulp van ons kantoor in de Zhejiang provincie waar onze collega’s nauwlettend de kwaliteit in de gaten houden. Bij producties in andere provincies werken we met vaste professionele kwaliteitscontroleurs. Zo wordt alles grondig gecontroleerd en worden foutieve producten vervangen of herstelt indien deze de inspectie niet door komen. Verder hanteert JDLsourcing de AQL-inspectie van level II tijdens kwaliteitsinspecties wat inhoudt dat er een tolerantie van maximaal 2,5% van de geproduceerde producten grote fouten mogen hebben. Zo zorgen wij ervoor dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan als uw goederen arriveren. Dit soort onnodige fouten kunnen dus voorkomen worden door de hulp van JDLsourcing!

Daarnaast is JDLsourcing gespecialiseerd in producten laten produceren in China. Met jarenlange ervaring en de juiste kennis heeft JDLsourcing vele klanten blij mogen maken met de naar wens opgeleverde producten die geproduceerd zijn in China. JDLsourcing ontneemt al uw zorgen voor het gehele inkoopproces, denk hierbij aan het zoeken naar een leverancier, het laten produceren van het product en de logistiek met daarbij de benodigde controles. Voor meer informatie over produceren in China kunt u terecht op onze Produceren in China blog.

Bent u klaar om uw product te produceren in China? Of wilt u een kwaliteitsinspectie in China boeken? Neem dan contact op voor een offerte op maat.