Pre-shipment kwaliteitscontrole China

Een pre-shipment quality inspection (PSI) is een belangrijke stap in onze kwaliteitsprocedure en is dé methode om de kwaliteit van uw goederen te controleren voordat deze worden verzonden. Een inspectie uitvoeren bij de fabriek voordat de goederen worden opgestuurd zorgt voor een verbeterde grip op de kwaliteit van uw goederen. Deze inspectie wordt uitgevoerd op afgewerkte producten wanneer ten minste 80% van de bestelling is verpakt voor verzending. Steekproefsgewijs worden er producten geselecteerd en geïnspecteerd op defecten. Een extra voordeel hiervan is dat gevonden fouten nog lokaal bij de fabrikant opgelost kunnen worden. Zo zorgen wij ervoor dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan als uw goederen arriveren.

Acceptance Quality Limit (AQL)

Bij het uitvoeren van een pre-shipment kwaliteitscontrole maken we gebruik van een Acceptance Quality Limit (AQL).  Het AQL geeft het maximaal toelaatbare percentage defecte producten per 100 stuks aan op een partij goederen dat voor de steekproef als een acceptabel resultaat beschouwd mag worden. Elk productieproces heeft een foutpercentage. In geen enkele branche kan voor 100% gegarandeerd worden dat de producten tijdens massa productie foutvrij geproduceerd zal worden. Het AQL is een statistische methode voor de kwaliteitsbepaling.

Hoe werkt de AQL methode?

JDLsourcing hanteert AQL inspectie level II tijdens kwaliteitsinspecties. Dit is conform het algemene en meest gebruikelijke inspectie level. In de praktijk zijn er 3 soorten fouten te onderscheiden:

(1) Kritieke fouten (critical defects): Wij hanteren een tolerantie van 0% voor kritieke defecten. Dit zijn fouten die totaal onaanvaardbaar worden bevonden. De eind gebruiker zou schade kunnen oplopen bij gebruik van het producten en/of het product is niet conform wetgeving/reglementen.

(2) Grote fouten (major defects): Wij hanteren een tolerantie van 2,5% voor grote gebreken. Dit zijn fouten die meestal niet aanvaardbaar worden geacht. Dit betekend dat maximaal 2.5% van de geproduceerde producten grote fouten mogen hebben.

(3) Kleine fouten (minor defects): Wij hanteren een tolerantie van 4 % voor kleine fouten. Dit zijn aantallen waarbij slechts kleine afwijkingen van de specificaties optreden die de meeste gebruikers niet erg zullen vinden. Dit bekend dat maximaal 4% van de geproduceerde producten kleine fouten mogen hebben.

Pre-shipment kwaliteitscontrole - Blog Tabel 1

Als eerst wordt de totale hoeveelheid van de productie vastgesteld in de eerste kolom ‘de partijomvang’. Bij een partijomvang van 2000 stuks en testniveau II kom je na het kruisen van de waardes op letter K uit. Aan de hand van de vastgestelde letter in tabel 1, kan de grootte van de testhoeveelheid worden afgelezen in tabel 2. Deze testhoeveelheid noemen noemen we ook wel de steekproef.

Pre-shipment kwaliteitscontrole - Blog
Tabel 2

In de volgende stap wordt het maximale aantal toegestane fouten bepaald. Wij hanteren testniveau II met een waarde aan van 2,5 %. Als je de horizontale rij van de letter K kruist met de verticale rij van 2.5 komen we uit op <7. Dat betekent dat van de 125 producten die geïnspecteerd moeten worden om valide te zijn, er maximaal 7 grote fouten (major errors) tussen mogen zitten. Bij dit voorbeeld wordt de zending vanaf 8 grote fouten afgewezen. Voor de kleine fouten (minor errors) komen we via 4.0 uit op <10 waarbij maximaal 10 kleine foutjes worden toegestaan. De criteria voor deze grote en kleine fouten worden altijd vooraf in overleg besproken.

De enige manier om een pre-shipment kwaliteitscontrole grondig uit te voeren is door met een lokale partij te werken in het land waar uw producten worden geproduceerd. Wij doen dit o.a. met behulp van ons kantoor in de Zhejiang provincie waar onze collega’s nauwlettend de kwaliteit in de gaten houden. Bij producties in andere provincies werken we met vaste professionele kwaliteitscontroleurs. Zo wordt alles grondig gecontroleerd en worden foutieve producten vervangen of herstelt indien deze de inspectie niet door komen.